Consulting IT

Usługi doradztwa informatycznego

Doradztwo Informatyczne

Świadczymy usługi doradztwa informatycznego w licznych obszarach specjalizacji. Przeprowadzamy analizy potrzeb klienta oraz projektujemy i dokumentujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne. Obszerny zbiór technologii, którymi się posługujemy pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług doradczych odnośnie projektów łączących różne dziedziny IT.

Do obszarów naszej specjalizacji należy między innymi doradztwo związane z ewaluacją startupów technologicznych, projektowanie oprogramowania oraz nadzór nad prowadzonymi projektami programistycznymi dla zabezpieczenia interesów klienta.

Porozmawiajmy

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Kontakt

Obszary Specjalizacji

W których świadczymy usługi consultingowe

Ewaluacja Startupów

image/svg+xml

Usługi świadczone na rzecz inwestorów na etapie Due diligence startupów technologicznych działających w modelu SaaS obejmujące oszacowanie kosztów realizacji produktu cyfrowego, identyfikację ewentualnego długu technologicznego oraz ocenę skalowalności oprogramowania.

Chmura Obliczeniowa

image/svg+xml

Doradztwo związane z migracją z własnej infrastruktury serwerowej do chmury publicznej (w tym Amazon Web Services oraz Microsoft Azure) oraz projektowanie rozwiązań chmury hybrydowej (hybrid cloud, łączenie infrastruktury on-premise z chmurą publiczną).

Usługi DevOps

image/svg+xml

Usługi związane z tworzeniem oraz utrzymaniem środowisk ciągłej integracji i wdrażania (continuous integration and deployment, CI/CD), konteneryzacja aplikacji oraz przeprowadzanie wdrożeń w środowisku uruchamiania systemów rozproszonych Kubernetes z zapewnieniem monitoringu oraz agregacji dzienników aplikacji (Prometheus oraz EFK stack).

Metodyki Zwinne

image/svg+xmlA

Usługi obejmujące wdrażanie oraz personalizację metodyk zwinnych (w tym metodyki Scrum) w zespołach programistycznych klienta z opcjonalnym, tymczasowym lub permanentnym, przejęciem roli (Proxy) Product Owner lub Scrum Master przez iqcode.

Architektura Mikrousług

image/svg+xml

Doradztwo oraz prace projektowe związane z transformacją monolitycznych aplikacji serwerowych do architektury mikrousług (microservices architecture) z wykorzystaniem rozwiązań komunikacji synchronicznej (Istio, gRPC) oraz asynchronicznej (RabbitMQ, Apache Kafka) w systemie rozproszonym.

Systemy CRM/ERP

image/svg+xml

Usługi consultingowe związane z analizą potrzeb przedsiębiorstwa klienta w kontekście wdrożenia systemów CRM/ERP obejmujące analizę i modelowanie procesów biznesowych, sporządzanie dokumentacji wymagań funkcjonalnych oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego systemu.

Projetkowanie Oprogramowania

image/svg+xml

Usługi związane z projektowaniem rozwiązań informatycznych obejmujące warsztaty Design Sprint, tworzenie projektów architekturalnych aplikacji, formułowanie wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych oraz ich dokumentację w formie umożliwiającej klientowi pozyskiwanie ofert Fixed-Price od wykonawców.

Nadzór nad projektami IT

Nadzór nad pracami programistycznymi realizowanymi przez zewnętrznych wykonawców mający na celu zabezpieczenie interesów klienta obejmujący analizę dokumentacji projektowej, badanie jakości kodu źródłowego, testowanie produktu pod kątem spełniania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz wsparcie klienta przy odbiorze prac programistycznych.